Hlavní stránka
Co se děje
Ze společnosti
Archiv vydání
Vrba, Fórum
Aktuálnost je pozlátko. Objektivní informace jsou iluze, poctivá subjektivita je k nezaplacení.
Nabízím příležitostné čtení pro ty, kdo nemají čas sledovat, co se kde šustne.
Nebezpečí přímé demokracie 2/2 (Fakta), 8. 10.

Výtah z projevu poslance D. Kroupy 15. října 1997 v Poslanecké sněmovně (první část vyšla 4. 10.)
    Zastánci přímé demokracie a referenda se domnívají, někdy v dobré vůli, že tím dávají větší hlas lidu. Přímá demokracie je místem, v němž se ujímá vlády lůza. Lůza je jednou z významných podmínek vzniku totalitního systému. "Lůza je především skupina, v níž jsou zastoupeny všechny třídy. Proto je tak snadné zaměňovat lůzu za lid, neboť ten také zahrnuje všechny vrstvy společnosti. Zatímco lid ve svých velkých revolucích bojoval za skutečné zastoupení, lůza volá vždy po silném muži, po velkém vůdci. Neboť lůza nenávidí společnost, z níž je vyloučena, stejně jako parlament, v němž není zastoupena. Proto jsou referenda, v nichž moderní vůdci lůzy dosáhli tak vynikajících výsledků, starou koncepcí politiků, kteří se spoléhají na lůzu." (H. Arendtová, Původ totalitarismu)
    Pokud jde o výraz "lůza", je třeba rozumět tomu, co se jím míní. Má v sobě prvek hanlivý, ale je především sociologickým pojmem. Lůza je zastoupena ve všech třídách společnosti. Není to jen třída, která pracuje rukama. Lůza v dělnické vrstvě je stejně deklasována jako lůza mezi univerzitními učiteli. Lůza jsou lidé, kteří chtějí získat společenské výhody nikoliv v rámci platných pravidel, ale oklikou, zkratkou, jejich porušením či podrazem. Jsou to lidé, kteří nemají vůli žít podle společně přijatých pravidel, kteří nemají vůli podřídit se demokracii. Tito lidé jsou deklasováni ve svých společenských vrstvách a najde-li se obratný vůdce, který je zpolitizuje, stávají se snadnou společenskou silou, která usnadňuje nástup totalitních politických systémů a ideologií.
    Uvedení přímé demokracie do našeho ústavního systému naruší rovnováhu moci. Umožňuje exekutivě obejít parlament v případě, že se bude potřebovat s nějakým zákonem či politickým rozhodnutím prosadit ve výhodné situaci nastolené ve sdělovacích prostředcích. To je posílení pravomoci exekutivy – tedy změna stávající rovnováhy mocí v naší ústavě.
    Ústava mimo jiné tvoří systém politického rozhodování, který nevede do slepých uliček, který nevede k takovým konfliktům, jež by činily politické rozhodování nemožným. Stávající systém za svého působení ve svých procedurách neselhal, není tedy důvod jej měnit.
    Zákon o referendu do něj právě takové slepé uličky vnáší.
Redaktor: Ivan Straka, grafika: Tom Vild, ikonky: Mi(c)i
Copyright (C) 1998-2018: Ivan Straka, Tom Vild
All Rights Reserved
:: Home   :: Ze společnosti   :: Co se děje   :: Vrba   :: Fórum   :: Archiv vydání