Hlavní stránka
Co se děje
Ze společnosti
Archiv vydání
Vrba, Fórum
Aktuálnost je pozlátko. Objektivní informace jsou iluze, poctivá subjektivita je k nezaplacení.
Nabízím příležitostné čtení pro ty, kdo nemají čas sledovat, co se kde šustne.
Nebezpečí přímé demokracie (Fakta), 4. 10.

Výtah z projevu poslance D. Kroupy 15. října 1997 v Poslanecké sněmovně.
    Hlavní cíl americké ústavy stanovili kdysi její tvůrci takto: "Jak zajistit veřejné blaho a osobní práva před ohrožením stranickosti většiny a zároveň zachovat ducha a formu lidové vlády." Stranickostí se nemyslí systém politických stran (v dnešní podobě tehdy neexistoval), ale spojenectví společných zájmů. Ty často získávají podobu většiny a mají potlačit práva menšiny, aby nemohla dosáhnout zastoupení.
    Dále: "Čistá demokracie, čímž myslím společnost tvořenou malým počtem občanů, kteří se shromažďují a osobně řídí vládu, nemůže být lékem na zlořády stranickosti." Velký počet občanů tehdy nemohl demokratické hlasování formou přímé demokracie zvládnout – z technických důvodů (proto ten “malý počet“). Dnes to možné je. Právě proto je prvek přímé demokracie pro nás tak nebezpečný. Není totiž možné proti spiknutí společných zájmů najít dostatečnou ochranu, jestliže považujeme formu přímé demokracie za formu základní, dokonalejší a legitimnější.
    Zakladatelé americké demokracie či americké ústavy proti přímé demokracii stavěli princip republikánský. "Republika, čímž myslím vládu uskutečňovanou prostřednictvím zvolených státních zástupců, otevírá odlišné perspektivy a slibuje poskytnout lék." – rozumí se lék proti stranickosti. I republikánský systém se může zvrhnout v boj stranických zájmů. Daleko účinněji však brání tomuto nebezpečí v případě, že se podaří dosáhnout vyváženosti jednotlivých mocí ve státě a že se podaří vytvořit unii z malých států, jejichž jednotlivé ambice se budou navzájem vyvažovat. I kdyby došlo v jednotlivém státu ke zvrhnutí demokracie, ostatní udrží celý systém v chodu.
    Naše ústava byla přijata Českou národní radou. Není pravda, že byla přijímána ve chvatu, že nebyla dobře připravena, že na ni nebyl čas. Diskuse o našem ústavním systému trvaly celé dva roky. Jejich nedostatkem snad byl příliš malý zájem veřejnosti a příliš neujasněné zájmy některých politických uskupení. Americká ústava byla zformulována po půlroční diskusi. Nejsme na tom o nic hůře.
Redaktor: Ivan Straka, grafika: Tom Vild, ikonky: Mi(c)i
Copyright (C) 1998-2018: Ivan Straka, Tom Vild
All Rights Reserved
:: Home   :: Ze společnosti   :: Co se děje   :: Vrba   :: Fórum   :: Archiv vydání