Hlavní stránka
Co se děje
Ze společnosti
Archiv vydání
Vrba, Fórum
Aktuálnost je pozlátko. Objektivní informace jsou iluze, poctivá subjektivita je k nezaplacení.
Nabízím příležitostné čtení pro ty, kdo nemají čas sledovat, co se kde šustne.
A potom, a poté, a také... (Zákoutí češtiny), 19. 9.

Podle Pravidel se před uvedenými výrazy čárka nepíše, neb jde o poměr slučovací. Rád bych se vyhnul této kategorizaci, slučovací je slovo zavádějící s ohledem na jiné významy. Netuším, jak chápat sloučení vět, dějů. Podle jazykovědců vyjadřuje „a potom“ pouze „prostou časovou následnost“ (o „neprosté“ jsem zmínku nenašel), tudíž slučovací spojení. Vida – když děje následují po sobě, je to slučovací – a jsem zase jsem dál od pochopení.
    Neuspěl jsem v případě psaní čárky před „a ten“ ve významu „který“ (popř. „a to“ coby důsledek). „Angažoval se v sociálních projektech, a to ho uspokojovalo.“ – s čárkou před „a to“ v duchu: „Angažoval se v sociálních projektech, což ho uspokojovalo.“ či „Připravil netradiční inscenaci, která ho proslavila.“ Jedno implikuje druhé, tedy jde o jasný důsledek. Proto by se měla psát čárka! Při telefonické konzultaci s poradnou ÚJČ jsem však neuspěl – přednost nemá logika sdělení, ale formální struktura.
    Konec dobrý není, protože v Pravidlech jsem našel: „Spojení v poměru odporovacím lze někdy rozpoznat podle toho, že se spojka a dá nahradit některou ze spojek odporovacích – ale, avšak, však.“ Všimněte si „dá nahradit“, což je však jen jiný výraz pro „přeformulovat“. Tady to jde, jinde ne.
    Podobně je tomu u „a tak“, „a tedy“, kde čárka být může, ale nemusí (aby to bylo pestřejší): „Ti lidé neplatí nájemné již několik let, a tak mají být vystěhováni.“ (důsledkový poměr) versus „Člověk přírodu přetváří(,) a tím ji přizpůsobuje svým potřebám.“ (taky důsledkový, ale „slabě“, tak být čárka nemusí).


Redaktor: Ivan Straka, grafika: Tom Vild, ikonky: Mi(c)i
Copyright (C) 1998-2018: Ivan Straka, Tom Vild
All Rights Reserved
:: Home   :: Ze společnosti   :: Co se děje   :: Vrba   :: Fórum   :: Archiv vydání