Hlavní stránka
Co se děje
Ze společnosti
Archiv vydání
Vrba, Fórum
Aktuálnost je pozlátko. Objektivní informace jsou iluze, poctivá subjektivita je k nezaplacení.
Nabízím příležitostné čtení pro ty, kdo nemají čas sledovat, co se kde šustne.
Jeden výraz, jedno řešení (Teorie), 27. 8.

Ministr Plaga posunul povinné maturity z matematiky o deset let, což v praxi znamená na nekonečno. Jinými slovy nevěřím, že se jich dočkáme. Matematice rozumí každý – ve smyslu, že je to akademická vyumělkovaná záležitost. Výuce rozumí také každý – je zbytečné se cokoli učit, protože všechno najdeme na internetu. Učit se zpaměti malou násobilku, vyjmenovaná slova či letopočty je zbytečné, protože... Máme děti učit přemýšlet. Kdo, to už se neříká, ale mějme na paměti, že takových už moc není a bude jich čím dál méně.
    Na internetu je opravdu skoro všechno, ale nikde není napsáno, že první odkaz je jediný správný, ba sni to, že je vůbec správný. Takže vyhodnotit, co jsem našel, je pro neznalce jen další komplikace. Ale to mu nevysvětlíte, protože to nepochopí. Největší problém prý žákům dělají praktické úlohy, tj. takové, kdy je třeba na „situaci ze života“ matematiku aplikovat. Není divu, je to jen důsledek pohrdavého přístupu k myšlení. Matematika je založená na formální logice, kde platí jistá pravidla. A ta nelze ohýbat tak, jak se nám líbí.
    Už jsem několikrát zmínil příklad s čepicí tvar rotačního kužele. Mělo se zjistit, kolik je třeba papíru na její výrobu. Polemizoval jsem se senátorem Zlatuškou, ale marně: i on obhajoval řešení se započítáním plochy podstavy. Když už ani vysokoškolský profesor neví, jak vypadá čepice...
    Jenže situace u nás se od té ve světě asi moc neliší. M. Čermák rozebíral na FB úpravu jednoho algebraického výrazu, kde údajně existovala dvě různá řešení. Algebraický výraz (samozřejmě numerický) nemůže mít dvě řešení. Miloš vycházel z jakéhosi amerického zdroje, kde to taky bylo špatně. Dokonce i základní fakta o úpravě výrazu. Operátory dělíme na tři skupiny podle priority aplikování (nikoli na dvě, jak uváděl MČ):
  1. umocňování a odmocňování
  2. násobení a dělení
  3. sčítání a odčítání
    Závorky sem patří jen potud, že slouží k předefinování priorit – výraz v závorkách se počítá jako první, ve smyslu nezávisle na dalších operací. Stejně prioritní operátory vyhodnocujeme zleva. Úloha zněla spočítat hodnotu výrazu 8:2(2 + 2). Součet v závorkách dá 4, postup zleva dá 8:2=4 a 4.4=16.
    Slovutný newyorský časopis akceptoval i řešení s výsledkem 1=8:(2.4). Jak k tomu došel? Nešťastným použitím „vyčíslení závorky“, které vztáhnul i na dvojku před ním. Ta ovšem podléhá pravidlu 2 o prioritách. Takže závěr Pravidlo vedoucí k výsledku a) je používanější a respektuje ho mimo jiné i googlovská kalkulačka. Ale jak už bylo řečeno, formálně správně je i výsledek b). je cokoli, jen ne správný. Jenže se začíná prosazovat handlování a kupecké počty a za deset let už z maturity nikdo neodmaturuje.
Redaktor: Ivan Straka, grafika: Tom Vild, ikonky: Mi(c)i
Copyright (C) 1998-2018: Ivan Straka, Tom Vild
All Rights Reserved
:: Home   :: Ze společnosti   :: Co se děje   :: Vrba   :: Fórum   :: Archiv vydání