Hlavní stránka
Co se děje
Ze společnosti
Archiv vydání
Vrba, Fórum
Aktuálnost je pozlátko. Objektivní informace jsou iluze, poctivá subjektivita je k nezaplacení.
Nabízím příležitostné čtení pro ty, kdo nemají čas sledovat, co se kde šustne.
Nová definice pro život nic neznamenají (Glosa), 28. 5.

Nové definice fyzikálních jednotek definitivně zrušily jejich názornost a srozumitelnost pro lidi. Krátké, výstižné, možná zjednodušující – inu ideální. Něco jako aforismus či bonmot. Jak se ukázalo, lidé ne vždy chápou, že není třeba mnoha slov, pokud se zajímáme o pochopení textu, nikoli o snahu dokázat autorovi, že je vůl. Původní verneovsko-inženýrské definice byly jednoduché a názorné.
    Změřit čtvrtinu zemského poledníku od rovníku po severní pól a vzít desetitisícinu je názorné a voní dobrodružstvím a rafinovanými technikami. Cesta tam dosud nevede. Prosadit to v nesjednocené Evropě – ano, tehdy ještě EU nebylo a nejrůznějšími délkovými mírami se to jen hemžilo. Naštěstí panovníci vesměs pochopili, o co jde, a povinnost metr přijmout nařídili. Prototyp metru, aby každý nemusel podstupovat namáhavou a zbytečnou cestu, vyrobili v podobě tyče, z tehdy nejodolnějších slitin a uložili v daných stabilních podmínkách. Prototyp kilogramu (válec o výšce i průměru 39 mm vyrobený ze slitiny 90 % platiny a 10 % iridia), tady už se názornost trochu vytrácela. Pro laika i rekonstrukci by se lépe hodila kostka po hraně 10 cm naplněná destilovanou vodou, protože je to po ruce. Definovat sekundu je pro běžné použití hračka (kyvadlo, pád zátěže z dané výšky v daném prostředí atd.).
    Jak šel život a zejména poznávání, bylo třeba definice zpřesnit a zodolnit proti narušení. Metr se změnil na vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu za dobu 1/299792458 sekundy). Sekunda je doba trvání 9192631770 period záření odpovídajícího přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133. Já ten metr a sekundu přímo vidím, řekl by Werich ve známé předscéně. Kilogram raději nechtějte poznat. Vlastně proč ne? Kilogram je definován fixováním číselné hodnoty Planckovy konstanty h rovné 6,626070 15 × 10-34, je-li vyjádřena v jednotkách J?s, což se rovná kg?m2?s-1, kde metr a sekunda jsou definovány ve smyslu c (rychlost světla) a ?vCs (frekvence záření, které vzniká při přechodu atomu cesia 133 mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu).
    Elektrické, tepelné a další jednotky jsou taky nově definované, takže když lidstvo postihne apokalypsa a zbudou nanejvýš nějaké knihy, budou si v to přeživší číst, tlouci se pěstmi do hlavy a nadávat. Nebude ani vakuum, ani cesium s „velmi jemnou strukturou základního stavu atomu“. Pak seberou pár tažných zvířat, odějí se kožešinami, vyzbrojí luky a šípy a půjdou změřit čtvrtinu zemského poledníku. Naštěstí se najdou ti chytřejší, kteří si najdou, že průměrná výška dospělého muže je 180 cm a dopracují se definice metru, byť se v absolutní hodnotě bude možná lišit. Kilo získají ze zmíněné krychle, kterou shodí z palmy na rovníku, vysoké 4,405 m, a dostanou se k sekundě.
    Kam mířím? K odmítání nadšení z nových definic a pohrdání těmi starými. I dnes si podniky budou kalibrovat zařízení podle etalonů, nikoli si pořizovat čítače period. I dnes bude platit dvakrát měř..., protože je tam kromě opatrnosti empirická moudrost, že přesnost se získá jednodušeji opakovaným měření. To věděli už staří Mayové a jejich ohromující znalosti přesné délky roku jsou dané dostatečným počtem měření, následovaným prostým sečtením a vydělením jejich počtu.
    Akorát se budou děti ve školách trápit učením se nesmyslných definic, neboť výuku je třeba modernizovat v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.
Redaktor: Ivan Straka, grafika: Tom Vild, ikonky: Mi(c)i
Copyright (C) 1998-2018: Ivan Straka, Tom Vild
All Rights Reserved
:: Home   :: Ze společnosti   :: Co se děje   :: Vrba   :: Fórum   :: Archiv vydání