Hlavní stránka
Co se děje
Ze společnosti
Archiv vydání
Vrba, Fórum
Aktuálnost je pozlátko. Objektivní informace jsou iluze, poctivá subjektivita je k nezaplacení.
Nabízím příležitostné čtení pro ty, kdo nemají čas sledovat, co se kde šustne.
Přechodníky (Jazyková osvěta), 26. 2.

Útoky na češtinu v poslední době zmiňovaly často jako brzdu ve výuce jazyka přechodníky. Rozhodl jsem se to napravit. Rozhodně si neberte příklad z oficiálních internetových Pravidel, kde se píše: „Přechodníky slouží ke kondenzaci (zhuštění) obsahu věty. Dnes mají charakter knižní až archaický. Využívá se jich především v psaných projevech ve vyšším stylu odborném a uměleckém (tam i jako prostředek humoru k dosažení úsměvné ironie).“ Samé marginálie, až na poslední větu, kde je kravina.
    Přechodník vyjadřuje souběh dvou dějů v přítomnosti (nedokonavá slovesa) nebo jejich návaznost v minulosti (dokonavá). Důležité je, aby podmět (subjekt konání) byl týž. Příklad:
    přítomný: Díval jsem se z okna a přemýšlel, k čemu jsou přechodníky. – Dívaje se z okna přemýšlel jsem, k čemu jsou přechodníky.
    Tvorba přechodníků je zpravidla elementární, na úrovni malé násobilky část násobení jedničkou.Vychází se z kmene slovesa a přidává se přípona končící na –e/–ě pro mužský rod, –(í)c pro ženský a střední rod –(í)ce pro množné číslo: sedět – sedě, sedíc, sedíce, sušit – suše, sušíc, sušíce. U některých sloves dochází ke změně kmenových hlásek, jak jsme z časování zvyklí. Jít – jda, jdouc, jdouce; nést – nesa, nesouc, nesouce atd.
    minulý: Usedl jsem do křesla a přemýšlel o životě. – Usednuv do křesla, přemýšlel jsem o životě. ale ne Dívaje se z okna, pršelo. nebo Usednuv do křesla, začalo hořet.
    Tvorba podobná, ke kmeni se připojí: –(v) pro mužský rod, –(v)ši pro ženský a střední rod a –(v)še pro množné číslo: sebrat – sebrav, sebravši, sebravše; přinést – přines, přinesši, přinesše. A samozřejmě výjimky, které jsou zcela jiné povahy: převzít má jen jeden tvar – převzav, napnout – napjav i napnuv atd.
    I zde však platí zlaté pravidlo: KDYŽ TO NEVÍM, TAK TO NEPOUŽIJU!!!
    Dopsav tento článek, dal jsem si gintonic, a usrkávaje lahodný mok, měl jsem pocit zbytečné práce.
Redaktor: Ivan Straka, grafika: Tom Vild, ikonky: Mi(c)i
Copyright (C) 1998-2018: Ivan Straka, Tom Vild
All Rights Reserved
:: Home   :: Ze společnosti   :: Co se děje   :: Vrba   :: Fórum   :: Archiv vydání