Hlavní stránka
Co se děje
Ze společnosti
Archiv vydání
Vrba, Fórum
Aktuálnost je pozlátko. Objektivní informace jsou iluze, poctivá subjektivita je k nezaplacení.
Nabízím příležitostné čtení pro ty, kdo nemají čas sledovat, co se kde šustne.
  
Dělená spravedlnost (Téma), 30. 11.
ÚS zrušil rozhodnutí dvou soudů, že když řidič odbočující vlevo smete motorkáře, který přes plnou a pruhy předjížděl v křižovatce, má na nehodě podíl a má platit. Měl prý totiž předvídat! Soudy se totiž nejsou s to shodnout například na tom, kdy začíná odbočování vlevo – rozhoduje blinkr nebo volant?
Drahá dálnice (Komentář), 30. 11.

Na Otázky V. Moravce se dívám sporadicky, nejčastěji při kutění v kuchyni. Minulý víkend jsem se tak dostal k tématu dostavby dálnice D8 a jejímu sesunu a plánovanému otevření asi za tři týdny. Přítomen byl geolog, který kdysi (1995!) vypracoval studii varující před stavbou v nestabilním podloží, a vyhozená ředitelka ŘSD, která odmítla vyhovět politickým tlakům a obcházet přísná pravidla pro liniové stavby. Stávající ředitel ŘSD nepřišel a evidentně věděl, proč.
    To, co na povídání zaznělo, je děsivé. Stavba na místě, před nímž varovala řada odborníků, neexistující dlouhodobý monitoring, rozdíl v poklesu pilířů šest centimetrů, řada chybějících technických procesů, náprava sesuvu odtěžením několika set metrů zeminy do hloubky pěti metrů a zasypání štěrkem, aniž by bylo známo, jak si násyp sedá ve srovnání s okolím, chybějící či neznámé údaje hydrogeologické (v oblasti s četnými prameny) atd.
    K vyhodnocení měření je třeba míst referenční sadu hodnot, aby bylo s čím porovnávat. Na to si příslušné orgány vyhradily pět týdnů? ŘSD tvrdí, že místo monitoruje, což bude patrně pravda, ale o rozsahu, délce, kvalitě a množství dat se skoro nic neví. Jak uváděli oba hosté, monitorovat je třeba nejen místo sesuvu, ale i okolí, pás asi 3x1 kilometr. Sondy přitom musí jít hodně do hloubky, aby zachytily pohyb. Mělce umístěné sondy nezaznamenají vzájemný pohyb, protože se budou pohybovat obě. Mezi mělce a hluboko je značný rozdíl, obtížně predikovatelný a je třeba ho zjistit.
    Aby to bylo ještě zamotanější, ŘSD okázale informovala o testech zatížení mostu a nádherných výsledcích. Jenže to má s inkriminovaným místem jen málo společného. Měřilo se statické zatížení mostu, nikoli dynamické dopady provozu v místě sesuvu, kde byla část nestabilního sesuvu odtěžena a nahrazena zásypem. To je jako rozhoupanou lávku uklidnit dalším houpáním...
    Moravec ukazoval smlouvu o výstavbě monitorovacího systému, podepsanou tuším 26. října (tohoto roku!) s tím, že do konce listopadu má fungovat. Člověk nemusí být odborník, aby věděl, že je to nesmysl. Pohled na mapu uvažovaných tras mnohé osvětlí. Jak je vidět, ŘSD spolu s ekology navrhovali pojetím blízké trasy. Obě vedly právě tím nebezpečným územím, obě jím dokonce volily tunely.
    Nabízí se jediná odpověď: vyšší pracnost obou variant, vyšší náklady, tudíž vyšší zisky stavebních firem. Podle hostů OVM se ostatně mezi stavbaři uzavírají sázky, jak dlouho bude trasa otevřená...
Redaktor: Ivan Straka, grafika: Tom Vild, ikonky: Mi(c)i
Copyright (C) 1998-2018: Ivan Straka, Tom Vild
All Rights Reserved
:: Home   :: Ze společnosti   :: Co se děje   :: Vrba   :: Fórum   :: Archiv vydání