Hlavní stránka
Co se děje
Ze společnosti
Archiv vydání
Vrba, Fórum
Aktuálnost je pozlátko. Objektivní informace jsou iluze, poctivá subjektivita je k nezaplacení.
Nabízím příležitostné čtení pro ty, kdo nemají čas sledovat, co se kde šustne.
  
Strašáci (Téma), 9. 9.
Asi změním názor na přechylování cizích ženských příjmení. Když slyším „vínas viliamsová“ či „sirín viliamsová“, ježí se mi lingvistické chlupy. Venuše je ryze české a i Serena patří do seznamu úředně připuštěných ženských jmen. Proč je nepoužíváme?
Co je „normální“? (Glosa), 9. 9.

Nejen při obhajobě protikuřáckého zákona se často argumentuje slovem „normální“. Normální je nekouřit, normální je nepít, normální je být věrný partnerovi, normálním je... Nikdo přitom neví, co to je, ale pokud s tím to slovem tak často argumentujeme, měli bychom vědět, co obnáší.
    Máme v podstatě dvě množnosti: definovat normálnost jako většinovou vlastnost, nebo jako přínosnou vlastnost pro zdravý život fyzický a/nebo duševní. Je tu ovšem ještě verze třetí, jak zpívali V+W v Golemovi, a to jsou přírodní zákony: normální je, když teče voda z kopce, když Slunce svítí a hřeje, když 2+2=4, když se po pěti promile neudržíme na nohou atd. S tím ovšem problém není.
    Normální je nekouřit – proč vlastně? Kouří sice menšina lidí, ale co je na tom normálního? Je to zdravé, to bezesporu, ale normální? Většina lidí má zubní kazy – z hlediska frekvence výskytu je tedy zubní kaz normální. To nám taky jako „normální“ nepřijde. Je normální vyřizovat věci včas, nikoli na tzv. „poslední chvíle“? Podle frekvence výskytu rozhodně ne, podle přínosu k zdraví taky ne, spíš to asi patří k přírodním zákonům sociálního typu. Ostatně „poslední chvíle“ je terminus technicus, i když poněkud v jiném významu...
    Obecně vzato jde o devalvaci významu slova. Máme mnoho synonym jako „je slušné“, „je obvyklé“, „je ohleduplné“, „je vítané“... Jsme jen „normálně“ líní mluvit pořádně, možná spíš si slovem o normálnosti našeho konání či hodnocení dodáváme pocit objektivní pravdy. „Normální“ pak má stejný nesmyslný či prázdný význam jako tvrzení „slušný člověk nemá co skrývat“. Naopak, ten má dokonce povinnost skrývat, jinak by se neudržel býti slušným.
    A to přece není normální.
    Pokud jde o to, zda kouření a pití alkoholu je normální, odpověď zní ano, je. Je to součást naší kultury, je to sociální droga, je součástí lidstva, včetně opravdových drog, máme to v genech. Naprostá většina konzumentů kouří a pije střídmě, ti, co podlíhají, podléhají stejně tak jiným, hraním počínaje a řetězovým čerpáním půjček konče. Řeší tím cosi, v čem jim společnost neumí pomoct. Najdou si vždycky něco. Člověk dokonalý není a nebude.
Redaktor: Ivan Straka, grafika: Tom Vild, ikonky: Mi(c)i
Copyright (C) 1998-2018: Ivan Straka, Tom Vild
All Rights Reserved
:: Home   :: Ze společnosti   :: Co se děje   :: Vrba   :: Fórum   :: Archiv vydání