Hlavní stránka
Co se děje
Ze společnosti
Archiv vydání
Vrba, Fórum
Aktuálnost je pozlátko. Objektivní informace jsou iluze, poctivá subjektivita je k nezaplacení.
Nabízím příležitostné čtení pro ty, kdo nemají čas sledovat, co se kde šustne.
Imaginární rok (Dovolená), 25. 6.

Zamýšlel jsem se nedávno nad statistikami, které porovnávají jevy s ročním odstupem, a odborníci z toho vyvozují závěry. Přijde mi to metodicky naprosto pochybené. Nezohledňují se dopady opatření a událostí v předešlém období. S nadsázkou řečeno sedm let tučných, sedm let hubených.
    Tuto biblickou poučku slyšíte zleva zprava, ale poučení z ní je nulové.Největším polistopadovým zklamáním pro mě bylo zjištění, že rigidní plánování a další podnikové zvyklosti nebyly vlastní jen profláklému socialismu, ale jsou nedílnou částí i prohnilého, tedy samozřejmě perspektivního a pokrokového kapitalismu.
    Nevyčerpali jste investice a chcete je převést na další rok? Kdepak holoubkové, nic z nich nedostanete, spíš vám naopak ty nové o nečerpání snížíme. Stoupl výkon oddělení/divize/podniku/koncernu o X %? Pro další období vám nařídíme zvýšení o X+Y %. Atd. Nikdo nehleděl na to, proč ke zvýšení došlo, prostě úřednicky rozhodl.
    Většinou roky jdoucí po sobě nejdou stejné. Oblasti činnosti se navíc vzájemně ovlivňují. Malá úroda dopadne i na průmysl, protože zemědělci neinvestují. Ten prodá méně a propouští. Ožije segment rekvalifikování a podpůrných programů. Stoupne poptávka po těchto službách. Za pár let se vše otočí, nezaměstnanost klesne, chybějí lidé, rekvalifikační střediska se ruší. Ostatně není třeba si vymýšlet, výkyvy v porodnosti mají taky výrazné dopady.
    Tak proč tak zarputile porovnáváme nesrovnatelné?
Redaktor: Ivan Straka, grafika: Tom Vild, ikonky: Mi(c)i
Copyright (C) 1998-2018: Ivan Straka, Tom Vild
All Rights Reserved
:: Home   :: Ze společnosti   :: Co se děje   :: Vrba   :: Fórum   :: Archiv vydání