Hlavní stránka
Co se děje
Ze společnosti
Archiv vydání
Vrba, Fórum
Aktuálnost je pozlátko. Objektivní informace jsou iluze, poctivá subjektivita je k nezaplacení.
Nabízím příležitostné čtení pro ty, kdo nemají čas sledovat, co se kde šustne.
  
Významný den (Téma dne), 9. 3.
Nepochopil jsem, proč se vůbec uvažuje o změně 17. listopadu na mezinárodní den studentstva. Nejde o neúctu k památce těch z roku 1939, ale to byli naši studenti, ne mezinárodní. A 17. listopad 1989 opět navázal na aktivitu našich. Je tedy nesmyslné a nelogické slavit ten den mezinárodní studenty, mělo by to být naopak: tento náš významný den by měly slavit mezinárodní organizace.
Zase ty platy (Glosa), 9. 3.

Včera byla tiskovka MPSV na téma menší růst platů žen než mužů. Evergreen domácí politiky. Nikdo nepochopí, že to není systémem, zákony, nařízeními. Ani dva posty zastávané muži nejsou automaticky stejně placené (a nikdo se nediví), tak proč to chceme u žen?
    Věc se přece nemá tak, že všechny ženy mají nižší plat než muži na stejných pozicích! Některé ženy mají plat vyšší, jiné stejný, další nižší. Tupý průměr vede k tupému srovnávání tupými politiky a k tupé snaze za tupé rovnostářství.
    Až konečně někdo přijde s analýzou stavu, kde bude vidět struktura pozic, jejich náplň, zastoupení muži a ženami a výslednými platy, společně s metodikou výpočtu průměru, ukáže se možná, že problém neexistuje. Asi jako mizivé zastoupení mužů v porodech dětí.
    Navrhovat restriktivní postup, pracovně právní spory, není to nejlepší. Ženy mají specifikum v péči o děti, kratší úvazky, úlevy aj. Proto mohou mít nižší platy. Spíše než agresivita v hájení svých práv by na místě bylo prosazení možností, aby ženy měly lepší podmínky k práci. Typicky práce z domova, o níž se neustále mluví, ale která se neustále prosazuje jen minimálně.
Není nad vysvětlení (Poznámka), 9. 3.

Poslední poznámka k lidovkovému kursu pro přípravu na přijímačky (poslední, co jsem četl, někdy koncem února). Citace vysvětlení rozdílu mezi slovem odvozeným a příbuzným:
Rozdíl mezi slovem odvozeným a příbuzným je v tom, že slovo odvozené vyjadřuje to, jak slovo vzniklo. Slovo příbuzné vyjadřuje význam slova na základě společného kořene. Koncovka se vyskytuje pouze u slov ohebných, u příslovcí tedy část slova za kořenem nabývá podoby přípony.
    A je jasno...
Redaktor: Ivan Straka, grafika: Tom Vild, ikonky: Mi(c)i
Copyright (C) 1998-2018: Ivan Straka, Tom Vild
All Rights Reserved
:: Home   :: Ze společnosti   :: Co se děje   :: Vrba   :: Fórum   :: Archiv vydání