Hlavní stránka
Co se děje
Ze společnosti
Archiv vydání
Vrba, Fórum
Aktuálnost je pozlátko. Objektivní informace jsou iluze, poctivá subjektivita je k nezaplacení.
Nabízím příležitostné čtení pro ty, kdo nemají čas sledovat, co se kde šustne.
Uniklé maily (Téma), 12. 1.

Je pozoruhodné, jak se všichni shodují, že publikování ukradených Sobotkových mailů nelze postihnout, natož tomu bránit. Nechce se mi tomu věřit. Už několikrát musel někdo stáhnout na základě rozsudku z webu příslušnou pasáž. A najednou to nejde? Věcně je to krádež a jen proto, že se to všem hodí a Sobotkovi to přejí, to necháme být?
Selhání (Glosa), 12. 1.

Nemá smyslem tohoto textu se zastávat Klause, ale ukázat, jak malý je rozdíl mezi interpretací a skutečností. A jak málo stačí. Třeba titulek: "Migranti jsou lidé, kteří ve své zemi selhali" (nejen MfD 4. 1.), který se stal červeným hadrem citací.
    Skutečnost je poněkud jiná. Čteme-li jeho asi pět vět, z nichž každá je na odsouzení, pohromadě, ukáže se, že mluvil o něčem jiném. Že často (o míře lze samozřejmě diskutovat) emigruje člověk, kterému se doma nedaří a myslí si, že se mu jinde povede líp, protože je to tam snadnější. To nazývá selháním a takovou emigraci považuje za nenormální.
    Toho se samozřejmě chytil M. Zvěřina v Lidovkách a označil Klausovy předky, "kteří sem přišli někdy v šestém století", za nenormální ("... rádi věříme..., že nebyli normální...").
    Jeho kolega B. Hruška Zvěřinovo zjednodušení o (ne)normálnosti zopakoval, aniž by jako jeho mladofrontovní kolegové aspoň obsáhle a v celku citoval. Přidal k tomu navíc tvrzení, že Klaus "hravě převzal" Zemanovi novoroční aktivitu, když byl hned ve dvou médiích. Klaus určuje, kdo ho kam pozve?
    A další kolega P. Zídek připomněl, že Klausova sestra emigrovala v roce 1968 do Švýcarska a jeho manželka se přistěhovala ze Slovenska.
    Jenže pes je jeden a holí málo.
    Klaus měl na mysli samozřejmě současnou migrační vlnu. Ta není stejná jako poválečná či po roce 1968. Tenkrát primárně utíkali ti, jimž šlo o život nebo existenci či buzerování. Zdaleka ne tak masově – za celé obdob jako dnes za měsíc. Ti, kteří pak odcházeli průběžně, šli zpravidla za lepším – a nemyslím to vůbec zle. Migrovat za horším je masochismus. Ale byla to už emigrace ekonomická. A nemálo z těch, kdo šli za pečenými holuby, se nakonec pokorně vrátili.
    Jak je to dnes? Migrace je poprvé komerčně a mafiemi organizovaná, výnosná, kromě toto, že je neskutečně masová. Dřív byla převážně ekonomická, ti pronásledovaní byli buď vypuzeni, nebo zavřeni v cele nebo státě.
    Už to není tak, že by společnost imigranty přirozeně absorbovala. Je jich v čase a prostoru příliš. Jsou to lidé jiných kulturních zvyků, zejména rodinných. Pokud prodají všechno, aby měli na cestu, a ukáže se, že nejsou ohroženi a azyl nedostanou, jsou v neskutečně bezvýchodné situaci. Nemají se kam vrátit. Ti pomalu zadělávají na nový problém.
    Selhání není dobrý termín, už proto, že je zprofanovaný zejména od filozofů a sociologů. Když nás kárali, že jsme po roce 1968 jako národ selhali, ohnuli hřbet a kolaborovali, žádné protesty jsem nezaznamenal. Bylo to samozřejmě nesmyslné personifikování národa. Selhat mohou jen jednotlivci, virtuální entita, jako je masa, ne. Emigrace je osobním postojem každého zvlášť, proto může být i selháním každého zvlášť. Klaus udělal stejnou chybu jako jeho předchůdci.
Redaktor: Ivan Straka, grafika: Tom Vild, ikonky: Mi(c)i
Copyright (C) 1998-2018: Ivan Straka, Tom Vild
All Rights Reserved
:: Home   :: Ze společnosti   :: Co se děje   :: Vrba   :: Fórum   :: Archiv vydání